Skolen forventer, at den enkelte elev udviser fornuftig og hensynsfuld adfærd.
 
På skolen:
Du skal vise hensyn over for andre og for skolens ting, samt færdes stille og roligt på gange og i klasseværelserne.
Eleverne må i frikvartererne opholde sig i eget klasseværelse, aula og udenfor.
Det er kun tilladt at forlade skolen med en lærers tilladelse.
 
I skolegården:
Man må spille bold på banen og ved legearrangementet i skolegården.
Indskolingen må lege på legepladsen ved børnehaveklassen.
Man må kaste med sne på sportspladsen.
 
Til og fra skole:
Der må cykles til stopstregen.
Når skolen forlades, trækkes cyklen ud